Házirend

Az Uránia Mozi házirendje, valamint az Agria Film Kft. általános szerződési feltételei

 

1. A mozijegy lefoglalásával és/vagy megvásárlásával a mozilátogató tudomásul veszi és elfogadja az Agria Film Kft. házirendjét.

2. Jelen házirend legalább egy példánya a mozi területén bárki által látható helyen kifüggesztésre kerül, illetve az aktuális házirend a weboldalunkon is olvasható.

3. Minden, a házirendben nem tárgyalt jogi vonatkozással kapcsolatban a magyarországi törvényeket és a magyarországi hatóságok döntéseit tartjuk irányadónak.

4. A nem a mozi tulajdonában lévő, vagy nem a mozi által megrendelt médiafelületen közölt műsor helyességéért, vagy nem a mozitól származó bármilyen esetlegesen valótlan, pontatlan vagy téves információk által okozott kellemetlenségért vagy kárért a mozi nem vállal felelősséget.

5. A mozi összes termében szigorúan tilos a kép- és/vagy hangrögzítő eszközök használata (fényképezőgép, kamera, telefon, diktafon stb.) A mozi termekben a filmek képének és hangjának bárminemű rögzítése jogsértő, és büntető – illetve polgári jogi következményeket von maga után! Fotó készíthető a mozi termeken kívül, az erre kijelölt területeken.

6. A filmekben, előzetesekben és reklámokban elhangzó és látható tartalomért az Agria Film Kft. nem vállal felelősséget, ebből eredendő kárt nem térít meg, nem vonható felelősségre semmilyen kárért vagy veszteségért. A feltüntetett kezdési időpont, nem a film kezdési időpontját jelenti, mert a mozi a filmek előtt reklámokat, előzeteseket vetít.

7. A mozi szolgáltatásait minden látogató saját felelősségére veheti igénybe.

8. A mozi a műsorváltoztatás jogát fenntartja.

9. On-line jegyvásárlással a mozilátogató elfogadja, hogy az Agria Film Kft. (3300 Eger, Széchenyi út 14.) által a www.egermozi.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

10. A műsorváltozásról a mozi legkésőbb a változással érintett előadás kezdetéig ad ki tájékoztatást.

11.  Az előre lefoglalt, és át nem vett jegyeket a mozi 30 perccel az előadás kezdete előtt törli a rendszerből.

12.  A lefoglalt jegyeket soron kívül kiadni nem áll módunkban.

13.  A pénztáraknál pénzt váltani nem áll módunkban.

14.  A pénztártól való távozás után a kiadott, esetlegesen nem megfelelő időpontra, dátumra, filmre kapott jeggyel, a fizetett, vagy visszakapott összegekkel kapcsolatban reklamációt elfogadni nem áll módunkban.

15.  Kedvezményeket csak a jogosultság igazolása után áll módunkban biztosítani (diákigazolvány, nyugdíjas szelvény stb. felmutatásával). Egy jogosultságot igazoló irattal csak egy kedvezményes jegy vásárolható

16.  Az előadásra csak a moziban vásárolt termék (büfében vagy a kávézóban vásárolt termékek) bevitelére van mód, máshol vásárolt élelmiszert, italt a látogatók nem hozhatnak be magukkal a mozi termeibe.

17.  Elmaradt előadás illetve törölt (sztornózott) mozijegy esetén a megvásárolt büfé illetve a kávézó termékeinek árát visszatéríteni nem áll módunkban.

18.  A látogatók teljes mértékben felelősséget vállalnak az általuk kísért gyermekekért, a gyermekek időbeni tájékoztatásáért a mozi házirendjéről és annak betartásáért.

19.  Belépőjegyet minden látogatónk köteles váltani kortól, foglalkozástól és minden egyéb tényezőtől függetlenül (kicsi gyermekek, újságírók, rendőrök stb.).

20.  Amennyiben az előadás félbe szakad, vagy elmarad (áramszünet, bombariadó, különböző természeti csapások, vis major, stb.), a mozi igyekszik tájékoztatni látogatóit a lehetőségeikről. Ha a mozi más tájékoztatást nem ad, az előadást követő 90 napon át, az előadásokra szóló jegy ellenében, később beváltható, úgynevezett csere jegyet bocsát ki a jogosultak részére. Jogosultak kizárólag azok, akik érvényes mozijeggyel rendelkeznek az érintett előadásokra, melyet a jogosult tetszőleges – az eredeti jegynek megfelelő típusú – előadásra szóló mozijegyre válthat az adott mozi pénztárában, az csere feltüntetett beváltási határidő lejártáig.

21.  Műsorváltozás, a moziban felmerülő technikai vagy más okok miatt elmaradt vagy félbeszakadt előadás esetén, kizárólag az előadás napján jegy és blokk vagy számla ellenében áll módunkban jegyet visszaváltani.

22.  A mozi nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a filmek késéssel kezdődnek, elmaradnak vagy egyéb technikai hibákból adódó csúszások keletkeznek. Ebből adódó kellemetlenségek miatt a vendégek kártalanítása, járulékos (pl.: parkolás, utazás) költségeinek megtérítse nem áll módunkban

23.  A tisztelet-, ajándék-, és nyereményjegyek beváltását illetően a mozi fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos előadásokra ilyen jegyet ne váltson be (pl.: premier előtti vetítés).

24.  A mozi területén érvényes mozijegy nélkül tartózkodókat a mozi személyzete a moziból eltávolítja.

25.  A mozi magánterület, a mozi fenntartja a jogot, hogy bizonyos személyeket saját belátása szerint a területére ne engedjen be, vagy bármikor onnan kizárhasson.

26.  A mozi területére, a közbiztonságra veszélyes és/vagy a többi látogató szórakozását és komfortérzetét zavaró tárgyat bevinni tilos. A mozi fenntartja magának a jogot, hogy adott szituációtól függően döntse el, mely tárgyak tartoznak ebbe a körbe.

27.  A mozi területéről a rendbontó, a többi látogató szórakozását bármilyen módon zavaró (pl. mobiltelefon használata az előadások alatt) látogatókat a mozi személyzetének jogában áll eltávolítani. Ebben az esetben a jegyvétel árát nem köteles a mozi megtéríteni.

28.  A látogatók a mozijegyükön feltüntetett sor és székszámnak megfelelő helyen kötelesek helyet foglalni, és jegyüket illetve blokkjukat az előadás végéig megőrizni.

29.  Ha valamilyen okból kifolyólag a látogató nem tudja elfoglalni a mozijegyén feltüntetett helyet, akkor kérje a mozi személyzetének segítségét, és kövesse a tőlük kapott eligazítást.

30.  A mozi tulajdonát rongáló, eltulajdonító vagy érvényes jeggyel nem rendelkező személyek ellen a mozi – a kárértéktől függetlenül – rendőrségi feljelentést tesz.

31.  A moziban, de a vendégek elől elzárt területeken kizárólag a mozi személyzete tartózkodhat, kivéve a menekülési útvonalakat, kizárólag vészhelyzet (pl. tűz) esetén. Illetéktelen behatolók ellen a mozi birtokháborításért és magánterület megsértéséért eljárását indít.

32.  A moziban a Magyarországon hatályos, a szerzői jogokra vonatkozó törvényeket megsértő látogatókat a mozi személyzete a mozi területéről eltávolítja, ellenük a mozi rendőrségi feljelentést tesz.

33.  A mozi területére bevitt értéktárgyakért a mozi felelősséget nem vállal.

34.  A mozilátogatót egy másik mozilátogató miatt ért bármilyen kárért vagy sérelemért a mozi felelősséget nem vállal.

35.  A mozi egész területe „C” tűzveszélyességi osztályba tartozik, ezért a mozi egész területén tilos a dohányzás és a nyílt láng használata (kivéve az erre kijelölt helyen). Mozi területére tűzveszélyes anyagot bevinni szigorúan tilos.

36.  18 éven aluliakat alkohol tartalmú termékkel nem szolgálunk ki.

37.  Kutyát, illetve egyéb állatot a mozi területére behozni tilos. Kivételt képez a vakvezető kutya.

38.  A mozi termekbe személyenként csak 1 csomag vihető be, melynek mérete nem haladhatja meg a 25cm x 25cm x 40cm-es méretet. Csomagmegőrzés mozi területén nem vehető igénybe. A csomagot úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedő folyosók szabadon maradjanak.

39.  Javasoljuk, hogy probléma vagy panasz esetén azt azonnal a helyszínen jelezze a mozi vezetőnek a mozi személyzet segítségével.